Białe logo

Gazowanie zboża Wrocław

Gazowanie zboża – Fumigacja. Jest to metoda unicestwienia szkodników takich jak gryzonie i owady, które zagrażają zbiorom rolniczym. Oczyszczanie terenu odbywa się poprzez użycie dobrze dobranych środków, jak np. fosforan.

Odpowiednio dobrane metody i środki zwalczają szkodniki oraz zapobiegają ich ponownemu rozmnażaniu. Szkodniki te potrafią spowodować olbrzymie straty. Z tego powodu zaleca się systematycznie zwalczać te szkodniki magazynowe poprzez Fumigację.

Procedura fumigacji:

1. Zapoznanie się z pomieszczeniami, w których ma odbyć się gazowanie (ustalenie planu pracy, niezbędnych materiałów, zaplanowanie czasu pracy)

2. Przygotowanie obiektu, w którym ma odbyć się fumigacja (w zależności od rodzaju obiektu, zwykle niezbędne jest pokrycie folią fumigacyjną. Zanim rozpoczniemy pracę ustalamy strefę bezpieczną i znaki ostrzegające)

3. Uwalnianie gazu i zamknięcie pomieszczeń (w pomieszczeniu powinny przebywać jedynie pracownicy wykonujący gazowanie)

4. Kontrolowanie pomieszczenia, w którym odbywa się gazowanie i mierzenie stężenia gazu

5. Wietrzenie (Usuwanie gazu z pomieszczenia, w którym odbyła się Fumigacja Wrocław)

6. Oddanie pomieszczenia, w którym odbyła się Fumigacja (dokładna kontrola przez pracowników naszej firmy czy poziom gazu osiągnął już odpowiedni poziom bezpieczeństwa, gdy już zostanie to sprawdzone pracownik odpowiedzialny za gazowanie, wystawia stosowne zaświadczenie).